Autoklávovým

Autokláv je tlaková komora se používá k provádění průmyslových procesů, které vyžadují zvýšené teploty a tlaku odlišný od tlaku okolního vzduchu.